Friday, 5 October 2018

Harapin ang mga Negosyanteng Katiyakan Bago Makitungo sa Iyo.

Ito ay ang bawat pangarap ng mga employer na magkaroon ng mga manggagawa na patuloy na masaya. Pagkatapos ng lahat,
ang isang masayang trabaho ay isang produktibong manggagawa at produktibong manggagawa ay mabuti para sa ibabang linya.

Gayunpaman, sa pagiging likas na katangian ng tao, maaaring may mga paminsan-minsang mga alalahanin o reklamo na nais ipamahagi sa iyo ng mga empleyado at ng kumpanya. Bilang pinuno ng isang maliit na negosyo, ito ang iyong trabaho upang matiyak na lahat ay maaaring makipag-usap sa kanilang mga alalahanin sa isang propesyonal at produktibong paraan.

Tandaan na hindi ka naglalaro ng Tiya Agony sa mga empleyado na may mga karaingan. Bilang karagdagan sa pagproseso ng reklamo, dapat mo ring tingnan ang mga problema na maaaring makapinsala sa iyong negosyo lalo na kung sila ay may kasangkot na panliligalig, diskriminasyon, pagnanakaw at karahasan. Magbigay ng bawat reklamo ng tamang pansin habang tinitiyak ang mga empleyado na sila ay naririnig. Narito ang ilan sa mga pinakamahusay na paraan upang matugunan ang mga reklamo sa empleyado at pamahalaan ang kanilang mga kinalabasan.

1. Pag-set up ng isang Channel Para sa mga Reklamo
Ang unang bagay na dapat mong gawin ay ang lumikha ng isang pormal na sistema para sa mga empleyado na mag-lodge ng mga reklamo o magdala ng mga karaingan upang ang mga isyu ay ma-address. Mayroong iba't ibang mga medium na magagamit para sa mga empleyado upang mag-ulat ng mga reklamo, mula sa mga sesyon ng tao sa email at teksto.

Ang mga reklamo ay hindi dapat maging sa mga social media site tulad ng Facebook at Twitter.
Ang mga pampublikong plataporma ay magpapalala ng mga bagay na maaaring lumabag sa mga batas sa paninirang-puri.

Upang matiyak na komportable ang iyong mga empleyado sa paggamit ng channel, isaalang-alang ang mga kadahilanan tulad ng average na edad ng iyong mga empleyado, laki ng iyong workforce, kung sila ay nasa isang opisina o kumalat, at kung alin ang kagawaran ay maaaring may posibilidad na magkaroon ng mga reklamo na iniulat. Dapat mong suriin sa iyong PR at legal na tagapayo sa kung ano ang pinaka-angkop na channel. Pagkatapos i-set up ang channel, narito ang ilan sa mga pangunahing bagay na dapat mong gawin upang matiyak na ang mga reklamo ng empleyado ay wastong tinutugunan.


Isama ang iyong patakaran sa Handbook ng Kawani: Sa sandaling nakapagtatag ka ng isang opisyal na channel para sa mga reklamo sa empleyado, dapat itong isama sa mga handbook upang ang mga empleyado ay madaling sumangguni dito. Maaari mong isaalang-alang ang pagpapatupad ng form ng pagkilala upang matiyak na binabasa ng mga empleyado ang handbook. Kung ang iyong kumpanya ay hindi gumagamit ng isang handbook, ang patakaran ay dapat na ipaalam sa lahat sa pamamagitan ng iba pang mga platform tulad ng mga programa ng induction ng kawani, intranet ng kumpanya, mga poster at briefings ng empleyado.

Magtalaga ng isang tao o departamento upang mahawakan ang pagtanggap ng mga reklamo: Halimbawa, ang Human Resources o Legal department o isang tao sa loob nito. Siguraduhin na ang itinalagang tao o departamento ay kilala para sa kanilang paghuhusga at maaaring magpakita ng tiwala sa loob ng iyong kumpanya, bilang mga empleyado kadalasan at natural na umaasa sa katiyakan na nagsusumite sila ng kanilang mga reklamo sa kumpiyansa.

Isama ang isang kumpidensyal na paraan para magsumite ang mga empleyado ng mga reklamo: Naiintindihan,
ang ilang mga empleyado ay maaaring mag-alinlangan na magsalita ng kanilang isip, dahil natatakot sila sa mga paglabag sa batas sa paninirang-puri.

Ang isang halimbawa na maaaring pigilan ito ay upang lumikha ng isang simpleng form sa online o survey na hindi nangangailangan ng pagkilala ng impormasyon - tingnan ang mga libreng tool sa survey tulad ng Survey Monkey at Google Forms.

Magtatag ng isang iskedyul upang matugunan ang mga reklamo sa empleyado: Upang makintal ang isang malusog na kapaligiran sa trabaho kung saan komportable ang mga empleyado kapag nagtataas ng mga alalahanin, kailangan mong patunayan na ang kumpanya ay may mahusay at maaasahang proseso sa lugar. Magtakda ng isang time frame para kung kailan at paano mo matutugunan ang mga reklamo, ipaalam ang plano sa lahat ng empleyado at manatili dito.

2. Ang Unang Hakbang Ng Pagtugon sa Mga Reklamo
Kapag naitatag mo ang pinakamahusay na sistema upang makatanggap ng mga reklamo sa empleyado, dapat kang mag-order ng mga ito batay sa kahalagahan. Ang anumang mga alalahanin sa kaligtasan ay nangangailangan ng agarang pansin, tulad ng mga paglabag sa mga patakaran at patakaran.

Bago matugunan ang isang reklamo, tandaan ang mga sumusunod na hakbang:

Kilalanin: Tiyakin na alam ng mga empleyado na ang kanilang mga reklamo ay natanggap at tatawagan ng kumpanya.

Pagsisiyasat: Ipunin ang impormasyon tungkol sa reklamo. Kung binabanggit ng empleyado ang mga partikular na pangyayari o sitwasyon, magtanong at kumuha ng may-katuturang data sa mga ito. (Tingnan ang point 3 para sa karagdagang impormasyon.)

Magpasiya: Pagkatapos mong makuha ang lahat ng may-katuturang impormasyon, oras na upang lubusang suriin ang sitwasyon upang bumalangkas at magpasya sa isang solusyon. Maaari mong talakayin ang iyong ideya sa iba pang mga senior na empleyado sa iyong kumpanya bago isagawa ang solusyon.

Kumilos: Sa sandaling may desisyon ka, kumilos nang mabilis. Ang mga reklamo sa empleyado na nag-drag ay maaaring negatibong epekto sa moral at pagiging produktibo. Mas maaga mong malutas ang salungatan,ang mas mahusay na ang iyong kumpanya ay magiging.

3. Ipatupad ang Isang Di-makatarungang Pagsisiyasat
Ang mga maliliit na may-ari ng negosyo ay madalas na walang luho sa pagkuha ng isang labas na kumpanya upang siyasatin ang mga reklamo ng empleyado. Ang susunod na lohikal na hakbang ay ang humirang ng neutral na partido na may pinakamaraming antas ng pag-alis (walang personal at bilang maliit na propesyonal na koneksyon sa mga kasangkot hangga't maaari) mula sa iba pang mga tauhan - ang taong ito ay dapat na mas may isang human resources o legal na background.

Tandaan na kung ang seryosong reklamo, tulad ng harassment o "bookkeeping ng creative", maaari kang makakuha ng isang abogado o akawnt sa labas agad upang siyasatin ang mga isyu.

Nagmumungkahi din ang Ministry of Manpower na idokumento ang proseso ng imbestigasyon
sa pamamagitan ng pagsunod sa isang talaan ng mga natuklasan, mga detalye ng reklamo, mga detalye ng partikular na panliligalig
pag-uugali at buod ng mga interbyu sa mga apektadong partido.

4. Suriin at Subaybayan ang Kinalabasan
Pagkatapos ng pagsunod sa mga nabanggit na mga hakbang, dapat mong suriin ang sitwasyon na sa una ay humantong sa reklamo ng empleyado pagkatapos ng isang panahon. Mag-check in sa empleyado na nagsumite ng reklamo (kung hindi ito kumpidensyal) upang makita kung sila ay nasiyahan sa kinalabasan. Kung may higit pang mga pagsasaayos na dapat gawin, gawin ito. Ang tamang pagsasara ay makatutulong upang maiwasan ang isang katulad na problema mula sa nangyayari muli.

Ni G. Mark Goh Aik Leng
Managing Director ng VanillaLaw LLC

No comments:

Post a Comment