Monday, 12 February 2018

Mula sa Special Forces Warrior sa matagumpay na Negosyante

Gusto ko ng pakikipagsapalaran, kaya sumali ako sa mga Espesyal na Puwersa ng Estados Unidos - Maliit na Alam Ko na ito ay Tren sa akin para sa Pakikipagsapalaran sa Negosyo

Ni William Nobrega

Pamamahala ng Kasosyo ng DTNVenture Partners at Dating Green Beret Medical Sergeant

Mula sa edad na sampung taong gulang ay nagkaroon ako ng pagnanais na maging isang 'Green Beret' na nanonood ng John Wayne na pelikula ng parehong pangalan nang paulit-ulit. Ang aking tiyuhin na aking adored din ay nagsilbi bilang isa sa Vietnam na nasugatan sa dalawang magkahiwalay na okasyon. Kaya sa panahon ng aking nakatataas na taon sa mataas na Paaralan nag-sign up ako upang sumali sa isang espesyal na yunit ng reserbang puwersa sa aking tahanan ng Estado ng Ohio. Sa oras na ang tanging puwang na magagamit ay 'Parachute Rigger' wala akong pakialam na ako ay nasa!

Noong tag-init na, nag-aral ako ng pangunahing pagsasanay pagkatapos na sinimulan ko ang taon ng freshman ko sa Ohio University. Ako ay naka-iskedyul na dumalo sa Airborne School sa paglipas ng taglamig bakasyon at na pagkahulog ko sanay na may isang paghihiganti. Ako rin ay nag-pledge Beta Theta Pi na nagdagdag ng isa pang elemento ng kaguluhan sa quarter ng taglagas na iyon. Ang Airborne School ay ang pakikipagsapalaran ng isang buhay. Mahal ko ang matagal na tumatakbo, ang adrenalin at ang Esprit na ako ay unang nagsisimula upang makita at maunawaan. Pagkatapos ng graduating na klase ng taglamig ay bumalik ako sa paaralan at sa loob ng ilang taon ay pumasok ako ng maraming paaralan hangga't kaya kong isama ang Rigger, Jumpmaster, SERE at sa wakas ay Espesyal na Puwersa ng Medikal na Sergeant 18 Delta Q course. Kakatwa na ito ay Rigger school kung saan unang nakipag-ugnayan ako sa ibang mga miyembro ng SOCOM dahil may mga SEAL team at mga miyembro ng Force Recon na dumalo at lumikha kami ng isang karaniwang bono.

Sa oras na talagang sinusuri ko ang mga kahon dahil mayroon akong mga plano, post-college at noong 1990 ay hindi gaanong nagaganap sa buong mundo. Noong tag-araw, tinanggap ako sa Graduate School sa Belgium. Nagsimula na lang ako sa paaralan kapag nakatanggap ako ng mga order na talagang na-fax sa akin para sa Desert shield / Desert Storm. Para sa akin ito ang pakikipagsapalaran ng isang buhay, kaya sumakay ako ng tren at tumuloy sa Germany at 10th Special Forces Group. Ang aming misyon ay upang suportahan ang Kurds at minamahal ko ang bawat minuto nito. Ang digmaan at misyon ay tapos na sa anim na maikling buwan at maging tapat na hindi ko pa nakita ang intensity o ginawa ang mga sakripisyo na ginawa ng aking mga kapatid.

Na sinabi na ang buong karanasan ay nagturo ng ilang napakahalagang mga konsepto sa vis-à-vis ng negosyo.

· Manatiling nakatuon sa misyon / summit, maaaring kailanganin mong baguhin ang ruta at diskarte ngunit huwag mawalan ng paningin ng summit

· Ang karapatan koponan ay kritikal, ang aking pinakamalaking pagkakamali ay paniniwala na ang lahat ng mga indibidwal ay may drive at simbuyo ng damdamin ng mga sa Espesyal na Puwersa, hindi nila!

· Ang kabiguan ay bahagi ng buhay, ang tanong ay kung ano ang matututuhan natin mula sa kabiguan at kung gaano kadali tayo nakapag-back up

· Ang paglikha ng isang bagong venture ay hindi isang sprint, ito ay isang mahabang hard slog at sinuman na nagsasabi sa iyo kung hindi man ay puno ng BS

· Ang pag-quit ay hindi isang pagpipilian, at mayroong isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagtigil at pagkabigo!

No comments:

Post a Comment